Buku Monograf ” Model Tazkiyat al-Nafs dalam Tradisi Sufi”

  • Penulis: Dr. Suwito, M. Ag.
  • ISBN: 9 786237 678847
  • Penerbit: Rizquna
  • Kota Penerbit: Purwokerto
  • Tahun: 2020
  • Halaman: 124

Buku ini membahas tentang model tazkiyat al-nafs dari Sufi Nusantara, yakni KH. Muhammad Zuhri (Pati, Jawa Tengah), KH. Muhammad Luthfi (Surabaya), dan KH. Ibu Hajar (Panggang, Gunungkidul). Walaupun ada titik temu model tazkiyat nafs mereka, namun ada istilah khas yang dipakai mereka untuk memudahkan jamaahnya dalam menjalankan riyadhah. Misalnya: KH. Muhammad Luthfi menggunakan urutan C-Lear (Character Learning), Betra (Behavior Transformation), dan Quantum Believing. Demikian juga pada KH. Muhammad Zuhri dan KH. Ibnu Hajar yang istilah-istilah tersebut dapat dibaca pada buku tersebut.

Berbagi Ilmu: